islands3.jpg

Thar Balach Isteach

Peig Sayers agus traidisiúin scéalaíochta na mBlascaodaí

Chruthaithe ag Músaem Litríochta na hÉireann le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, agus i gcomhoiriúnacht leis an gCnuasach Bhéaloideas Éireann.

Barr an Chnoic Oighir

Is mór an meas atá ar litríocht agus scribhneoirí na hÉireann. Ach tá níos mó i gceist le litríocht ná an focal scríofa. Níl ansin ach barr an chnoic oighir. Ar feadh na cianta sara raibh ar chumas daoine léamh agus scríobh, chum siad an iolamaid seanra fhicsin, filíochta, agus drámaí. Níor scríobh siad na nithe seo. D’inis siad iad.

peig-sayers-cod_web.jpg
Peig Sayers grianghrafaithe ag Caoimhín Ó Danachair, 1946.

Mhair Peig Sayers (1873-1958) thart faoin an am céanna le James Joyce (1882-1941). A mhacasamhail sin, bhí líofacht teangan as an ghnáth aici, samhlaíocht iontach, agus fuadar cruthaieachta. Bhí scríbhneóireacht (an Bhéarla) aici, ach an bua is mó a bhí aici ná bua na scéalaíochta, ina teanga dhúchais, an Ghaelainn.

Tá clú ar Pheig Sayers de bharr a beatháisnéis, Peig, a Scéal Féin, a foilsíodh ar dtús i 1936 agus a bhí ar churaclam na meanscoile ó 1962 go 1995. Ach ní thugann an leabhar seo léargas iomlán ar Pheig Sayers: an scéalaí ab fhearr i bpobal ina raibh flúirse scéalaithe maithe, ar na m Blascaodái agus i nDún Chaoin. Insíonn an taispeántas seo an scéal mealltach sin.

islands1.jpg

Na Blascaodaí

Grúpa seacht noileáin atá insna mBlascaodaí, cúig chiloméadar ón gcósta ag bun leithinis Chorca Dhuibhne in iar-deisceart na hÉireann. Ó am go ham bhíodh daoine ina gcónaí ar cúig chinn des na hoileáin. Is beag duine a chónaí ar na hoileáin bheaga, ach bhí daonra cuíosach mór ar an mBlascaod Mór.

Manaigh a chuir futhu ar na hoileáin ar dtús báire, ins na Meán Aoiseanna luath. In dhiaidh sin bhí gnáth daoine ina gcónaí ar na hoileáin go treallach, ó am go chéile. De réir na foinsí, is ó thús an 19ú céad go dtí 1953, nuair a aslonnaíoch an t-oileán, a bhí daonra seasmhach ann. An cuid is mó den am thart faoi 150 a bhí ar na mBlascaodái. I 1953 ní raibh ar an mBlascaod Mór ach scór duine agus níl éinne ina gcónaí air ó shin (ach go sealadach i rith an tsamhraidh.) B’í Gaeilge teanga na mBlascaodái i gcónaí cé gur múineadh Béarla sa scoil ann.

Tá sléibhte órga na hÉireann gan ceo ós mo chomhair. Tá na fharraige á stealladh féin in aghaidh na gcarraigeacha agus ag rith suas i gcumaracha dubha is i gcuasa mar a ndeineann na róinte cónaí.

Peig Sayers Machnamh Seanamhná, 1939

Peig Sayers, Banríon Scéalaithe Éireann

Rugadh Peig Sayers i nDún Chaoin. Is ann a d’fhreastail sí ar scoil, agus mar dhéagóir d’oibrigh sí mar chailín aimsire sa Daingean. Agus í naoi mbliana déag phós sí Pádraig Ó Guithín (‘Peatsaí Flint’) – Blascaodach, iascaire ‘láidir agus aclaí’. Bhog sí isteach go dtí an mBlascaod Mór. Rugadh deichniúr clainne don lánúin, triúr a cailleadh agus iad ina naoineáin. Fuair Peatsaí féin bás i 1923. I 1942, d´fhág Peig agus a mhac Mícheál an Blascaod Mór agus chuireadar futhú i mBaile Viocáire i nDún Chaoin. D’éag sí in Oispidéal Naomh Eilíse, sa Daingean, i 1958.

peig-sayers.jpg

Bean dathúil ab ea Peig Sayers, ard agus téagartha, le súile glionracha. Duine muinteartha bríomhar ab ea í, agus bí cáil uirthi mar chainteoir líofa soiléir. Bhí cuimhne iontach aici. Bhí ar a laghad 375 scéalta ar eolas aici agus d’inis sí iad go drámatúil, le tuiscint agus paisean. I bpobal ina raibh seanchaithe go smior b’ise banríon na scéalaíochta.

Cearbhuilín de Pheig Sayers ó 1946.
Seo scéal a bhíodh coitianta aige m’athair. Bhíodh sé ag eachtraí air insa gheimhreadh nuair a bhíodh an oíche fada, agus na comharsain ag bothántaíocht. Bhíodh scéal nua éigin nach aon oíche aige.

Peig Sayers ó agallamh le Bo Almqvist, 1957.

Scéalta Peig Sayers

The Soul as Butterfly mar a insíodh ag Nuala Hayes

Scéaltóirí Eile: Tradisiúin na Blascaodaí

Óna hathair, Tomás Sayers, a thug Peig Sayers leithi bua na scéalaíochta. Agus dhein mac Pheig, Mícheál Ó Ghaoithín, mar a dhein sise roimhe. Nuair a phós Peig Sayers isteach san Oileán, thug sí a scéalta leithi.

Bhí raidhse béaloidis ar an mBlascaod Mór, mar a bhí i nDún Chaoin. I measc comharsana Pheig bhí leithídí Tomás Ó Criomthain, Eoghan Ó Súilleabháin, an file Seán Ó Duinlé, agus a lán eile.
Maxim Gorky showed Tomás that a fisherman could write a book as well as a man of learning.

Briain Ó Ceallaigh, introduction to Tomás Ó Criomthain’s Allagar na hInse

islands2.jpg

Ealaíon agus Áit
A Place and Its Art

What did it mean to live on the Blasket Islands at the turn of the nineteenth and twentieth centuries? A lot of hard work – planting and harvesting potatoes and hay, cutting turf, gathering seaweed and shellfish. Dangerous work, in the naomhógs (small wooden boats), fishing and hunting seals. Isolation, especially for the women, who did not row and were largely confined to the island.

The scenery affected mood and life, especially in that it attracted tourists. The scholars who came to collect were happy to be pursuing their calling in a beautiful place. And it was the very isolation of the Blaskets – and of all the Gaeltacht areas – which preserved the Irish language and culture long after it had diluted or disappeared in less remote places.

Peig Sayers, the Queen of Storytellers, was in the right place at the right time – the scenic Kerry Gaeltacht, at a moment when her language and skills, her stories, were esteemed at home and abroad.
sydow-naomhog-view-of-blasket.jpeg
View of An Blascaod Mór, taken from a naomhóg by Carl Wilhelm von Sydow. c. 1925
spinning-wheel1.jpg
Peig Spinning by Mícheál Ó Gaoithín
Gan páipéar, gan leabharlann, gan ardscoil ach an léann nádúrtha a fhágann comhartha ar a n-aigne ó bheith síoraí i gcaidreamh leis an nádúir, le háilleacht mhíthróchreach an domhain.

An Seabhac, réamhrá do Allagar na hInse.

island-sheep.jpg

Na Bailitheoirí agus na Scoláirí
Collectors and Collecting

The Blasket Islands, and the mainland Gaeltacht areas of Corca Dhuibhne, had a vibrant oral culture – folktales, legends, customs and beliefs, songs and poetry flourished in the area for centuries. From the turn of the twentieth century, the Blasket and surrounding areas became something of a mecca for collectors, linguists and scholars. The interaction of islanders with visitors from many parts of the world heightened their own awareness of the value of their language and culture. Indeed, it is questionable if the ‘Blasket Island Library’ – over twenty books by various islanders – would ever have come about had it not been for the influence of the outsiders.

The collectors also encouraged the continuance of the oral storytellers. Peig Sayers, for example, certainly enjoyed the appreciative audience of scholars from England, France, Sweden and elsewhere, and the local fame which their attention earned for her.

Coimisiún Bhéaloideas Éireann

I 1935 d’eirigh le Séamas Ó Duilearga, scoláire éirimiúl as Chondae Aontroma, (‘Athair Bhéaloideas Éireann’) , cur ina luí ar na húdarásaí Coimisiún Bhéaloideas Éireann a bhunadh. Le maoiniú ón stát, phostaigh an eagraíocht seo ? bailitheoir lán aimseartha. Bhí cartlann ag an gCoimisúin in 84 Faiche Stiabhna i mBaile Atha Cliath áit a coimeadach an béaloideas a bailíodh ar fud na tíre.

Fuair na bailitheoirí traeneáil conas bealoideas a bhailiú le thaifeadáin fuaime meicniúil, agus é a thrascríobh go cruinn focal ar fhocal mar a d’inis an seanchaí é.
joe-daly1.jpg

Bhailigh breis agus dosaen duine, as leathdhosaen náisiúntachtaí éagsúla, scéalta ó Pheig Sayers. Ina measc tá Máire Ní Ghuithín, Máire Nic Gearailt, Máire Ní Chinnéide, Cormac Ó Cadlaigh, Coslet Ó Cuinn, Pádraig Ó Braonáin, agus eile. Tugtar eolas duit ar rogha de na bailitheoirí anseo.

I realised that the old house was on fire. It was about time some of the furniture was taken out before the whole thing went up.

Séamus Ó Duilearga, 1974

library1.jpg

Cartlann de Shamhlaíocht na nGael

Comharba ar Coimisiún Bhéaloideas Éireann agus Roinn Bhéaloideas Éireann is ea Cnuasach Bhéaloideas Éireann. Tá mar aidhm aige béaloideas a mhúineadh, taighde ar an mbéaloideas a chothú, béaloideas na hEireann a bhailiú agus a chaomhnú, agus an cartlann náisiúnta béaloidis a chothú agus a chur ar fáil don phobal.

Cartlann fisiciúil is ea é, ina bhfuil lámhscríbhiní, taifeadaí, grianghraif, leabhair, pictiúir agus eile. Cartlann digiiteach is ea é freisin, go háirithe ar an suíomh Dúchas.ie. Tá an bunchnuasach, Cartlann Chomisiúin Bhéaloideas Éireann 1935-72, inscríofa i gClár Chuimhne an Domhain de chuid UNESCO.
recording-equipment1.jpg

Athraíonn béaloideas, agus bailiú agus taighde air, le himeacht ama. Go dtí na 60í bhí béim ar bhailiú na seana scéalta agus seanchas, insan Gaeltacht go háirithe. Insna 70í, bailíodh a lán béaloideas insan chathair – cluichí sráide, finscéalta nua aimseartha, cuimhní cinn na cathrach. Faoi láthair ar na tograí atá ar bun tá an Cnuasach ag bailiu seanchas ón bpobal Protastúnach, ´faoin gCogadh Cathardha, agus ag déanamh scannáin faoi Thobar Phádraig i gCluain Dolcáin.

Breathnaigh istigh i gCnuasach Bhéaloideas Éireann
old-camera.jpg
storytelling-handwritten.jpg
zoom-handy-recorder.jpg
islands2.jpg

Cad tá i ndán don Scéalaíocht Amach Anseo?

B´é an scéalaíocht an caitheamh aimsire is tábachtaí a bhí ag muintir na hÉireann ar feadh na gcéadta bliain sarar raibh leabhair, drámaí, gan trácht ar theilifís, ar fáil. Bhí na céadta agus mílte scéalta á scaipeadh, den uile shaghas agus seánra. Formhór na scéalta móra iontais a insíodh in Éirinn, scéalta idirnáisiúnta ab ea iad, a scaipeadh ó bhéal go béal ar fud na hEorpa agus uaireannta ar fud an domhain.

Na laethannta seo níl daoine ag suí cois tine oiche Domhnaigh ag éisteacht leis na scéalta a bhíodh á insint ag Peig Sayers – ach mar sin féin is oíche breá fós e an Domhnach do dhrámaí teilifíse. An bhfuil aon áit ann, áfach, don scéalaíocht traidisiúnta? Tá. Ó na 1980í tá athbheochan aithris bhéil ann in Éirinn agus i dtíortha eile agus a lán scéalaithe den scoth againn. 
nuala-hayes1.jpg
Nuala Hayes
jack-lynch1.jpg
Jack Lynch
We tell ourselves stories in order to live.

Joan Didion

Credits
Creidiúintí

Do Chnuasach Bhéaloideas Éireann 

Stiúrthóir Oidhreacht Chultúrtha Katherine McSharry
Cartlannaí Jonny Dillon
Teicneoir Fuaime Simon O'Leary
Riarthóir Ailbe van der Heide

Do MoLI

Téacs an Taispeántais Dr Éilis Ní Dhuibhne Almqvist
Cúntóir Léiriúcháin an IRC agus Taighdeoir Iardhochtúireachta Dr Katie Mishler
Treo Cruthaitheach Simon O’Connor & Benedict Schlepper-Connolly
Léiritheoir Digiteach Ian Dunphy
Taifeadóirí Fuaime Anthony Nolan & Benedict Schlepper-Connolly
Dearadh Fuaime Ian Dunphy
Ceamaraí Néstor Romero Clemente, Luke Brabazon

Eagarthóireacht Físeán Néstor Romero Clemente
Dearadh Taispeántas Digiteach David Donohoe
Forbróir Stuart Cusack

Fuaimrian le caoinchead National Folklore Collection

Íomhánna le caoinchead Alamy, Duchas.ie, National Folklore Collection, New Island Books, Benedict Schlepper-Connolly, UCD Digital Library 

Translation Dr Éilis Ní Dhuibhne Almqvist & Clare RowlandÁr mBuíochas le P.J. Barron, Anne Brady, Leila Budd, Matthew Cains, Joe Collins, Sandra Collins, Peter Coulahan, Gary Coyle, Rita Duffy, Evelyn Flanagan, Caoimhe Fox, Geoffrey Keating, Professor Margaret Kelleher, Richael Leahy, Susie Lopez, Oisín Mac Giolla Bhríde, Katherine McSharry, Professor Gerardine Meaney, Brock Montgomery and Claire de Haas, National Library of Ireland, Lorcán Ó Cinnéide, Caoimhghin Ó Fraithile, Dr Padraic Ó Healaí, Gráinne O’Kelly, Maria Simonds-Gooding and Tom Simonds-Gooding.

Chruthaithe ag Músaem Litríochta na hÉireann le tacaíocht ón gComhairle Oidhreachta, agus i gcomhoiriúnacht leis an gCnuasach Bhéaloideas Éireann.
logos-and-partners-black.jpg
/